HVAD KAN VI

Med udgangspunkt i vores viden om kravene i Databeskyttelsesforordningen og vores erfaring med implementering af disse, ved vi hvilke områder der er væsentlige for at sikre compliance og mulige forbedringer af processerne.

Rådgivning

Det kræver et indgående kendskab til indholdet i Databeskyttelsesforordningen (GDPR), hvis virksomheden med sikkerhed skal kunne sige at den lever op til kravene.

Langt de fleste virksomheder behandler personoplysninger, hvad enten det er kunde-, leverandør- eller medarbejderoplysninger. Konsekvensen ved ikke at følge reglerne kan være store bøder, skadet omdømme og erstatningskrav fra evt. berørte personer. Det kræver derfor viden om regler og krav, samt overblik over hvordan opgaven gribes an.

Projektledelse

Compliance projekter er ofte komplekse projekter med mange aktiviteter, der involverer en lang række aktører. Når det drejer sig om GDPR projekter er der desuden en fast deadline, da Databeskyttelsesforordningen allerede er vedtaget og finder anvendelse fra 25. maj 2018.

For nogle virksomheder kan et GDPR projekt være svært at overskue og det kræver derfor en projektleder med overblik og en god forståelse for kravene i forordningen.

Processer

Compliance handler om at sikre efterlevelse af kravene. Med GDPR betyder det at virksomheden skal fokusere på de processer hvor der arbejdes med personoplysninger.

Det kræver en godt overblik over virksomheden og de opgaver der udføres, hvilket bedst sikres ved at kortlægge og visualisere processerne.

Forbedringer

Når virksomheden kortlægger sine processer og analyserer hvordan den bruger og opbevarer personoplysninger, er det oplagt samtidig at se efter mulige forbedringer.

Det vil i lang de fleste tilfælde være muligt at finde forbedringer i såvel de manuelle processer, som i de IT-understøttede processer. Forbedringer som kan være med til at finansiere projektet.

HVORDAN ARBEJDER VI

Lad os arbejde sammen om at sikre at jeres virksomhed lever op til kravene i Databeskyttelsesforordningen. Vi har både viden og erfaring inden for området og tilbyder rådgivning og assistance med den grad af involvering som I ønsker. Lige fra den indledende afklaring til at vi stiller et fuldt hold, som hjælper jer igennem projektet. Endelig kan vi også hjælpe jer når projektet er gennemført og de løbende GDPR kontroller skal gennemføres.

Få fundamentet på plads

Savner I nogen at spille bold med omkring hvad GDPR kommer til at betyde for jeres virksomhed? Er I usikre på hvordan I kommer i gang og hvad det er for en opgave I står overfor?

Vi har den nødvendige viden og erfaringen med hvad der skal til for at komme i mål. Vi kan støtte og rådgive jer til at få afgrænset og beskrevet opgaven og til at vælge den mest effektive tilgang til opgaven.

Projektledelse og rådgivning

Har I selv de nødvendige ressourcer og kompetencer der skal til for at få løst alle opgaverne, men ønsker den løbende rådgivning omkring compliance og en projektleder der har erfaringen med denne type projekter?

Vi har både kompetencer og erfaring til at kunne yde den ønskede rådgivning og de erfarne projektledere, som kan få jer sikkert igennem projektet. Om I udelukkende ønsker rådgivning, projektledelse eller begge dele, er op til jer.

GDPR Partner projekt team

Compliance projekter er ofte komplekse projekter, som trækker mange ressourcer og kræver mange forskelige kompetencer, da de typisk går på tværs af virksomheden.

Filosofien bag GDPR Partner er at vi kan stille med det team, der er nødvendigt for at komme i mål med alle opgaver. Vi løser opgaverne i tæt samarbejde med virksomheden, så I bliver klædt på til selv at løfte compliance opgaven fremadrettet.

Når projektet er gennemført har vi i samarbejde med jer sikret at alle krav opfyldes, men vi sikrer også at I har et overblik over mulige forbedringer og effektiviseringer af jeres processer. Hvis I ønsker det kan vi også hjælpe jer med at realisere de benefits der er identificeret.

Det kalder vi effektiv compliance.

Den løbende opfølgning og kontrol

Når I er kommet i mål med GDPR projektet skal I fortsat følge op på om I lever op til kravene og kunne dokumentere denne opfølgning.

Måske er jeres virksomhed underlagt kravet om at have en Databeskyttelsesrådgiver (DPO). Måske er det svært at finde én i organisationen, som kan leve op til de krav der er til denne.

Løsningen kan være at vælge en ekstern DPO, som kan varetage de opgaver der følger med rollen.

Vi kan hjælpe jer med at finde eksterne ressourcer, som kan varetage DPO rollen for jeres virksomhed. Er I ikke underlagt kravet om en DPO, kan vi hjælpe jer med den løbende opfølgning på kontroller og tilsyn.

HVEM ER VI

GDPR Partner bygger på tillid og samarbejde. Grundstammen består af to konsulenter der begge har mere end 20 års erfaring med projekter og opgaver inden for Compliance, Process Management og Projektledelse. GDPR Partner arbejder sammen med en række konsulenter, som hver især er nogle af de bedste inden for deres felt. På den måde kan vi arbejde mere dynamisk og sammensætte det konsulent-team, som matcher kundens behov.

Jørgen Ahm Petersen

Partner

Jørgen har mere end 20 års erfaring som proceskonsulent, facilitator og træner inden for procesoptimering og projektledelse for en række virksomheden i bl.a. medico og pharma industrien. Jørgen har gennemført Certifikat i Persondataret og har praktisk erfaring med compliancearbejde fra pharma og medico industrien. jap@gdprpartner.dk

Thomas Riisager

Partner

Thomas har har mere end 20 års erfaring som proceskonsulent, facilitator og træner inden for proces- og kvalitetsledelse for en række virksomheder i bl.a. medico industrien og i den finansielle sektor. Thomas har gennemført Certifikat i Persondataret og har praktisk erfaring med GDPR fra den finansielle sektor. tri@gdprpartner.dk

Tine Henriksen

Associeret Partner

Tine har mere end 15 års erfaring med HR og ledelsesrådgivning, samt organisations- og ledelsesudvikling i en række virksomheder i bl.a. tele og pharma industrien. Tine har gennemført kursus i GDPR og er ADKAR certificeret inden for Change Management og har praktisk erfaring med forandringsledelse. tine@gdprpartner.dk